Back to The Saxon Garden (Ogród Saski)

Saxon Garden in Warsaw, Ogrod Saski, unknown soldier tomb, tomb of the unknown soldier, grob nieznanego zolnierza